• Seuraava eventti; Tulossa pian.

  • Uutiset; Brehealla on uusi tuntematon hallitsija!

  • Muutoksia; Ylennyksiä kansan keskuudessa!

  • Pelkoa; Mutantit ovat levottomia, mikä on uuden hallitsijan suhtautuminen heihin?

  • Juoruja; Kuka on anarkistien johtaja?

  • Ylläpito tiedottaa; Uudet sivut ja foorumi ovat saapuneet.

Juoni

Anarkistin juonimahdollisuudet ovat erittäin eläviä ja mukaansatempaavia. Pelaajamme saavat itse kehittää ja vetää omia juonikaariaan, sekä vaikuttaa käynnissä oleviin juoniin aktiivisen pelaamisen kautta. Ylläpito tarjoaa pelin tukirangaksi kahden eri yhteisön välisen konfliktin, joka pohjautuu vallankumouksellisten Anarkistien väsymättömään kamppailuun Kuninkaallisia ja näiden häikäilemätöntä hovia vastaan. Lisäksi roolipelin moniulotteinen maailma tarjoaa loistavat puitteet erilaisille sivu- ja minijuonille, jotka voivat tukea pelin pääjuonta, ristetä sen kanssa paikoitellen, tai toimia siitä täysin irrallisina kokonaisuuksina. Jää siis täysin pelaajien päätettäväksi millaisia tarinoita he haluavat kokea post-apokalyptisessä maailmassa, jossa keskiaikainen hovi hallitsee, tieteisfiktion teknologia on arkipäivää ja yliluonnolliset voimat tekevät paluutaan!

Sivujuonet

Ylläpidon käynnistämät sivujuonet avaavat pelaajille oven roolipelin fantasiateemaan. Nämä sivujuonet jakautuvat Alkemiaan ja Loitsuihin, joista kumpikin tuo mukanaan lukemattomia mahdollisuuksia edistää hahmonsa kehitystä peleissä. Yliluonnollisia voimia hallitsevia on jo pitkään vainottu, mutta nämä vainot kärjistyivät Ravan Draugrin valtaannousun jälkeen, jolloin hän hävitti kaiken yliluonnolliseen viittaavan valtakunnastaan. Siten sekä alkemistit että loitsijat joutuvat aloittamaan lähtöruudusta, värväten väkeä riveihinsä ja jakaen vanhoja oppejaan uusille sukupolville. Pelaajilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan alkemistien ja loitsijoiden yhteisöjen syntyyn, kehitykseen ja tulevaisuuteen niiden ollessa vielä alkutekijöissään, saaden siinä sivussa hahmolleen sellaista tietoa ja taitoa, jota on mahdoton hankkia muualta. Alkemian ja loitsinnan sivujuonet ovat avoinna aivan kaikille pelaajille, myös vasta liittyneille!

Ajoittain ylläpito tarjoaa myös sellaisia sivujuonia, jotka eivät liity yliluonnolliseen. Tällaisiin lukeutuu valtakunnassa tuloaan tekevä läänijako, jossa kuninkaan hoviin pääsevillä hahmoilla on mahdollisuus pelien myötä saada lääninherran titteli, jolloin he pääsevät hallinnoimaan omaa lääniään kuninkaan elkein, sekä vaikuttamaan näiden läänien sisäisiin juonikuvioihin. Lääninherraksi aikovalta vaaditaan jo hieman kokemusta ja hyvää pelisilmää, mutta kuka tahansa kynnelle kykenevä voi pelien kautta ylentyä tähän asemaan!

Suurempiin juonikuvioihin osallistuminen ei ole pakollista, vaikka siihen kannustetaankin monin eri tavoin. Kannattaa myös muistaa, että hahmon passiivisuus konflikteissa on yhtä lailla tietoinen valinta kuin aktiivinen konfliktiin puuttuminenkin, joten molemmilla toimintatavoilla voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Minijuonet

Minijuonet ovat lyhyempiä juonikaaria, jotka voivat alkaa täysin yllättäen, esimerkiksi pelatessa saadun idean tai toisen hahmon antaman tehtävän kautta. Minijuonet koskettavat yleensä vain tiettyä hahmoryhmää, mutta niiden vaikutukset voivat ulottua myös tämän ryhmän ulkopuolelle. Niiden vetovastuu on täysin minijuonen aloittajalla sekä siihen osallistuvilla pelaajilla, jotka voivat olla joko ennalta määritetty joukkio tai vain samaan aikaan samaan paikkaan eksynyt hahmorypäs. Mikäli minijuoni ottaa tuulta alleen, se voi punoutua yhteen pää- tai sivujuonien kanssa, tai nousta täysin itsenäiseksi sivujuonekseen.

Tyypillisiä minijuonia ovat esimerkiksi aarteenmetsästys, tutkimusmatkat muinaisiin raunioihin, hirviöiden jäljittäminen ja metsästäminen, yritys kommunikoida tarujen kanssa, ryöstön tai muun rötöksen suunnittelu ja toteutus, tai mikä tahansa muu seikkailullinen juoni, johon osallistujat koostuvat yhteisen päämäärän omaavista hahmoista. Pienimmillään minijuoni voi koostua vaikka vain kahdesta hahmosta, tai yksinään seikkailevasta hahmosta, jonka mukaan lyöttäytyy silloin tällöin muitakin. Jos olet epävarma siitä sopiiko ideasi minijuoneksi, tai et tiedä miten lähtisit toteuttamaan haluamaasi juonikuviota, kannattaa aina kääntyä ylläpidon puoleen!

Pikkuadminit

Kaikki pelaajat vaikuttavat juonten etenemiseen, mutta suurin vastuu on lääninherrojen pelaajilla eli pikkuadmineilla. Lääninherroilla on lähes rajaton valta oman lääninsä alueella, kunhan he vain noudattavat kuninkaan asettamia sääntöjä ja lakeja. He voivat muodostaa oman hierarkiansa ja kohottaa muita hahmoja korkeampaan asemaan, sekä tuomita rikoksia tehneitä hahmoja lääninsä sisällä. Pikkuadmineilla on paljon vapauksia lääninherrojen pelaamisen kanssa, joten heidän on helppo aloittaa uusia juonikaaria, tukea omalla pelaamisellaan muiden hahmojen kehitystä, sekä ottaa osaa suurempiin draamoihin ja konflikteihin. Pikkuadminiksi voi päästä vain pelaamalla hahmonsa asemaan, jossa hänet voidaan realistisesti kohottaa lääninherraksi, sekä olemalla aktiivinen ja hyvää pelisilmää osoittava pelaaja, jolle ylläpito voi huoletta antaa tällaisen vastuun. Pikkuadminin asema ei ole kiveen hakattu, vaan epäaktiivinen tai juonenvedon kannalta passiivinen pelaaja voidaan laskea asemastaan ja lääninherran virka luovuttaa toiselle hahmolle.

Tiimiläiset

Tiimiläiset ovat aktiivisia ja idearikkaita pelaajia, jotka pitävät juonet liikkeessä. He saavat ylläpidolta tietoa suurempien juonikuvioiden suunnitelmista, sekä erityisiä tehtäviä, joita he voivat toteuttaa pelien kautta. Tiimiläisen saama tehtävä voi olla esimerkiksi "Levitä sanaa ryhmittymästä X, puhuen joko sen puolesta tai sitä vastaan", jolloin heidän tulee pelata tehtävän mukainen peli valitsemallaan hahmolla. Siten he herättävät keskustelua ja levittävät tietoa tästä ryhmittymästä, jolloin muut pelaajat voivat ottaa vinkistä vaarin ja ohjata omia hahmojaan mainitun ryhmittymän suuntaan. Tiimiläisten ainoa tehtävä ei suinkaan ole paartaa tehtävien parissa, vaan heidän on tärkeintä luoda jännittäviä pelikokemuksia, ohjata sivummalle jääneitä hahmoja tapahtumien keskiöön sekä ideoida omia juonia ja eventtejä, joihin he saavat täyden vetovastuun. Mikäli joku tiimiläisistä jää epäaktiiviseksi, hänen asemansa voidaan siirtää seuraavalle pelaajalle, joka valitaan yhteisesti äänestyksen kautta.